Blog > Komentarze do wpisu
Jan Paweł II i Islam

Wielkość Jana Pawła II szczególnie objawiała się w dialogu z innymi religiami. Jak nikt inny potrafił zjednać sobie życzliwość wyznawców innych religii. Papież szanował Islam, mówił o muzułmanach jako o braciach w wierze. Dlaczego więc spora część naszego społeczeństwa jest przeciwna budowie nowego meczetu w Warszawie?

Ja dużym szacunkiem papież darzył wyznawców islamu niech świadczą dwa fakty z jego życia. W sierpniu 1985 roku na zaproszenie króla Maroka Hassana II wygłasza rekolekcje dla młodych muzułmanów.

Żaden papież nie zdecydował się na taki krok, na ten - jak pisze Luigi Accattoli - "ewangeliczny hazard". Ale czy rzeczywiście dla Papieża było w tym coś ryzykownego? Raczej uznał po prostu, że w ten sposób realizuje przesłanie Soboru Watykańskiego II, który z szacunkiem wypowiada się o innych religiach i deklaruje, iż "Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte". 20 lat później szczególnie aktywny uczestnik Soboru już jako Papież soborowe idee wciela w czyn. A jednak spotkanie w Casablance stanowiło wydarzenie niezwykłe. Głowa Kościoła katolickiego słuchana z uwagą przez wyznawców innej, wielkiej religii świata. "My, chrześcijanie i muzułmanie na ogół źle się rozumieliśmy i w przeszłości występowaliśmy czasem przeciw sobie (...). Czyż w świecie, który pragnie jedności i pokoju, a jednak przezywa tysiące napięć i konfliktów, wierzący nie powinni popierać przyjaźni i zjednoczenia między ludźmi i ludami, które na ziemi tworzą jedną wspólnotę?" Wskazywanie na to co łączy - pomimo różnic religijnych i obciążeń historycznych - i zachęty do harmonijnego budowania wspólnej przyszłości jest jedną ze "specjalności" Jana Pawła II.

Źródło: http://papiez.wiara.pl/doc/376522.Jan-Pawel-II-100-najwazniejszych-wydarzen-pontyfikatu/4

Równie wielkim gestem było ucałowanie przez Jana Pawła II Koranu. Mimo krytycznych uwag jakie papież miał odnośnie świętej księgi Muzułmanów najważniejszy był dla niego dialog miedzy religiami, pokój na świecie. Walcząc z budową meczetu w Polsce niszczymy dziedzictwo jakie pozostawił nam nasz wielki rodak.

środa, 31 marca 2010, wredny_liberal

Polecane wpisy

kontakt: wredny_liberal@gazeta.pl
Na bloga liczniki

O Formule 1

Domeny na sprzedaż